Privacy Policy NOVIA BVBA

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website https://novia.be/ bezoekt (hierna: “bezoekers”).

1. De website https://novia.be/ staat onder het beheer van Commefort BVBA, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Grote Markt 19 en met ondernemingsnummer 0829.320.009. De website fungeert als een online platform tussen de aanbieder van allerlei badkameraccessoires, deuraccessoires, ijzerwaren, meubels, etc. enerzijds en anderzijds tussen personen die geïnteresseerd zijn in de aangeboden accessoires. De website maakt het mogelijk om de geïnteresseerde bezoeker de goederen online te laten bekijken en nadien desgevallend in hun wishlist te plaatsen. Nadat de goederen in de wishlist zijn opgenomen, zal NOVIA contact opnemen met de bezoeker om deze te overlopen. De bezoeker zal aldus worden uitgenodigd om de goederen te komen bekijken in de toonzaal, indien beschikbaar.

2. Langs deze weg informeert NOVIA iedere bezoeker over de persoons- en andere gegevens die NOVIA verzamelt, bewaart en verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van de website.

3. NOVIA kan de gegevens die door de bezoekers verstrekt worden, aanwenden, verzamelen, bewaren en verwerken. Dit gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Zo zullen de gegevens o.m. (zonder limitatief te zijn) voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- Het verwerken van de bestelling;

- Marketing;

- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan;

- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid enz., waarvan NOVIA denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant;

- Fraudepreventie.

4. Om haar dienstverlening te realiseren en te optimaliseren, kan NOVIA de bezoeker vragen om zijn of haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, betalingsinformatie mee te delen aan NOVIA met het oog op de verwerking hiervan.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan NOVIA worden permanent bewaard, doch geheel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

NOVIA zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

De bezoeker is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan NOVIA dan wel ter beschikking stelt op de website.

5. De gegevens van de website zijn in de regel bedoeld voor informatieve doeleinden in het kader van de dienstverlening van NOVIA. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies aan de bezoeker worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en NOVIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie van welke aard dan ook (bijvoorbeeld de correctheid van prijzen). Informatie die van essentieel belang is voor de bezoeker dient desgevallend op haar juistheid te worden nagegaan bij NOVIA.

6. De inhoud van de website kan regelmatig aangepast worden naargelang het aanbod op de markt. NOVIA behoudt zich dan ook het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling. De inhoud van deze website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, etc. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan NOVIA of aan derden die het gebruik ervan aan NOVIA hebben toegestaan.

7. NOVIA kan in geen geval, tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de bezoeker.

8. NOVIA maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker kunnen worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan NOVIA de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker/klant kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat, dan wel gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

9. NOVIA is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

10. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij NOVIA. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

11. De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. NOVIA kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door NOVIA voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

12. Het Belgische recht is van toepassing op deze website. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

Privacy & Cookies

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe https://novia.be/ uw gegevens en informatie gebruikt en beschermt wanneer u deze website gebruikt. https://novia.be/ is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien we u om bepaalde informatie vragen waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacy beleid. https://novia.be/ kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door bijwerking van deze pagina. U kan deze pagina van tijd tot tijd raadplegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Wat we verzamelen

We kunnen de volgende informatie te verzamelen:

  • uw naam
  • contact informatie en e-mail adres
  • demografische informatie zoals uw postcode, voorkeuren en interesse
  • andere informatie relevant voor aanbiedingen of onderzoeken

Wat we doen met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van een betere dienstverlening, en in het bijzonder om de volgende redenen:.

  • We kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
  • We kunnen periodiek promotie e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat dit wellicht interessant is voor u.
  • Van tijd tot tijd kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail of telefoon. We kunnen uw informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om onbevoegde toegang of openbaarmaking te voorkomen, gebruiken we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke beveiligingsprocedures voor het beschermen en beveiligen van de informatie die we online verzamelen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand gebruikt voor web analyse of wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om te reageren op u voorkeuren. De webapplicatie kan haar activiteiten aanpassen op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Wij gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina's worden bezocht. Dit helpt ons de gegevens over web pagina verkeer te analyseren en het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van onze klanten. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse doeleinden en vervolgens worden de gegevens uit ons systeem verwijderd.

Cookies helpen ons om u te voorzien van een betere website, stellen ons in staat om toezicht te houden welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens waarvoor u kiest om deze met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Dit kan echter voorkomen dat u ten volle kan profiteren van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites van belang bevatten. Echter, zodra u deze links gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen enkele controle meer hebben over andere websites. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u tijdens uw bezoek aan dergelijke sites geeft, en dergelijke sites vallen niet onder dit privacy statement. U moet voorzichtig zijn en kijken naar het privacy beleid dat van toepassing is op de website in kwestie.

Controle van uw persoonlijke informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotionele informatie over derden te sturen waarvan wij denken dat u dit wellicht interessant vindt.

U kan steeds de details van de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen opvragen. Indien u graag een kopie van deze informatie wenst, dan kan u dit aanvragen via : info@novia.be

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u beschikken onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons zo snel mogelijk, op het hierboven vermelde adres. We zullen alle informatie die onjuist blijkt onmiddelijk corrigeren.

Lijst van cookies die we verzamelen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die we verzamelen en welke informatie ze op slaan.

COOKIE naamCOOKIE beschrijving
CART De associatie met uw winkelwagen.
CATEGORY_INFO Slaat de categorie informatie op die het mogelijk maakt om pagina's sneller weer te geven.
COMPARE De items in uw lijst Vergelijk Producten.
CURRENCY Uw voorkeur valuta
CUSTOMER Een versleutelde versie van uw klant id in de shop.
CUSTOMER_AUTH Een indicator als u momenteel aangemeld bent bij de winkel.
CUSTOMER_INFO Een versleuteld id van de klantengroep waartoe u behoort.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat de klantensegment ID op.
EXTERNAL_NO_CACHE Een flag die aangeeft of caching is uitgeschakeld of niet in uw browser.
FRONTEND Uw sessie ID op de server.
GUEST-VIEW Laat gasten toe om hun bestelling aan te passen.
LAST_CATEGORY De laatste product categorie die u bezocht.
LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u bekeek.
NEWMESSAGE Geeft aan of er een nieuw bericht is ontvangen.
NO_CACHE Geeft aan of het toegestaan is om de cache te gebruiken.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Een link naar informatie over uw winkelwagentje en de geschiedenis
POLL ID van peilingen op onze site waar u onlangs op gestemd heeft.
POLLN Informatie over polls op onze site waar u onlangs op gestemd heeft.
RECENTLYCOMPARED Producten die u onlangs heeft vergeleken.
STF Informatie over producten die u gemaild heeft naar vrienden.
STORE De gekozen taal.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicatie of u cookies toelaat of niet.
VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u onlangs bekeken heeft.
WISHLIST Een gecodeerde lijst van producten toegevoegd aan uw verlanglijst.
WISHLIST_CNT Aantal producten in uw wenslijst.